Liniové stavby- Metodický pokyn MD

Liniové stavby- Metodický pokyn MD
19.12.2019 15:36:30Poskytnuté informace
Liniové stavby- Metodický pokyn MD
 
Žádost o informace:
 „1)  zda Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí, je aktuálně platný (účinný), popř. od kdy do kdy byl a zda je tento i pokynem pro ŘSD ČR / viz. https://drive.google.com/file/d/1wjswjbLvitrEtXzbbmcDcsgZzqKcWKp8/view
2)  zda Metodika hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby je aktuálně platná (účinná), popř. od kdy do kdy byla a zda je tato i pokynem pro ŘSD ČR https://drive.google.com/file/d/1WdY2gac9SDs85OKZR0k8d2CPSx6PKqdh/view?usp=sharing“.
 
 Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření a podkladů věcně příslušných odborů poskytuje požadované informace k jednotlivým bodům následovně.

K bodu 1 sdělujeme, že „Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí“ je aktuálně platný (účinný) a je i pokynem pro ŘSD ČR.

V roce 2017 tehdejší náměstek ministra dopravy požádal tehdejšího generálního ředitele ŘSD ČR, aby citovaný materiál zahrnul do vnitřních předpisů ŘSD ČR tak, aby byl využíván při přípravě, realizaci a sledování staveb dálnic a silnic I. třídy při průchodu trasy územím s výrazným potenciálem svahových nestabilit.
 
K bodu 2 sdělujeme, že se nejedná o metodiku, nýbrž o Technické podmínky 181 – Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby. Tyto technické podmínky jsou stále platné a pro ŘSD ČR obecně závazné. Lze je nalézt na webových stránkách politiky jakosti pozemních komunikací - http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_181.pdf
 
Informace byla poskytnuta 2. 12. 2019


Zpět na výpis článků