Metodické usměrnění pro silniční správní úřady

Metodické usměrnění pro silniční správní úřady
31.10.2022 14:28:10Poskytnuté informace


Žádost:
V žádosti požádal žadatel jménem spolku s odkazem na odpověď ministra dopravy ze dne 08.07.2022, adresovanou Veřejnému ochránci práv  o poskytnutí metodického usměrnění pro silniční správní úřady.
 
Odpověď:
V příloze Vám poskytujeme Stanovisko Ministerstva dopravy k problematice určování hranic souvisle zastavěného území obce, ze dne 15.09.2022, č. j.  MD-22245/2022-930/4, které vydalo Ministerstvo dopravy,  Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu v návaznosti na metodickou příručku Reklamní zařízení a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. j. 248/2015-120-STSP/1zpracovanou podle právního stavu ke dni 1. 1. 2016. Důvodem pro zpracování stanoviska jsou přetrvávající nejasnosti stran vymezování hranic souvisle zastavěného území obce podle § 30 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích (dále také „území“), resp. silničního ochranného pásma dálnice, silnice a místní komunikace I. a II. třídy v podmínkách intravilánu, a z toho vyplývající spory při posuzování legality umístění stávajících staveb a reklamních zařízení.
 
Osobní údaje jsou v přiloženém dokumentu anonymizovány v souladu s GDPR. Anonymizace se netýká věcného obsahu dokumentů a údajů, které požadujete.
 
Informace byla poskytnuta 26.10.2022


 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků