Metodika 2/2006 – postup OÚ ORP při vydávání označení vozidla praktického lékaře

Metodika 2/2006 – postup OÚ ORP při vydávání označení vozidla praktického lékaře
Metodika 2/2006 – postup OÚ ORP při vydávání označení vozidla praktického lékaře
 
Žadatel požádal o zaslání metodiky č.: 2/2006 (čj.: 85/2006-160-LEG/1) Ministerstva dopravy ČR a  o sdělení, zda je tato metodika účinná, případně čím byla nahrazena, případně požádal o  zaslání nové metodiky.
 
 Ministerstvo dopravy žadateli  na základě podkladů a vyjádření věcně příslušného Odboru agend řidičů požadovaný dokument zaslalo a sdělilo, že Metodika č. 2/2006 pro postup  obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při vydávání zvláštních označení vozidel č. O 5 – Označení vozidla praktického lékaře ve službě, č.j.: 85/2006-160-LEG/1, ze dne 21. 07. 2006, je stále platná.
 
Informace byla poskytnuta 2. 6. 2020
 
Příloha _Metodika 2/2006
 

Položek celkem: 0