Metodika k přestavbám vozidel na sportovní automobily

Metodika k přestavbám vozidel na sportovní automobily
08.03.2022 14:01:26Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 10. 2. 2022 žádost s následujícím obsahem, cit.:

„Prosím o sdělení informace ohledně platnosti Metodiky postupu vzniku sportovního vozidla vydaného MDČR pod č. j. 4/2007 – 150 – METO/1, jejíž platnost byla zrušena ke dni 31. 12. 2015 a následně prodloužena dle č. j. 649/2010-15-SCHZ/4 do 31. 2. 2016. Prosím o informaci, která Metodika je aktuálně platná, popř. kterým výnosem MDČR byla platnost původní Metodiky prodloužena do dnešních dní.“

Odpověď:

Metodika byla uveřejněna na našem webu ve Věstníku dopravy č. 2/2018 (příloha č. 4), kde je také dostupná ke stažení. Nabyla účinnosti dne 15. února 2016 a je dosud platná.

Informace byla poskytnuta 21. 2. 2022

 Zpět na výpis článků