Metro D - rozhodnutí, rozklad ve věci podjatosti úředníků magistrátu, namítané Pankráckým spolkem

Metro D - rozhodnutí, rozklad ve věci podjatosti úředníků magistrátu, namítané Pankráckým spolkem
26.07.2021 11:33:47Poskytnuté informace

žádost:

dne 25. 6. 2021 obdrželo Ministerstvo dopravy žádost, ve které žadatel požádal v souvislosti s výstavbou metra D, o zaslání následujících rozhodnutí, cit.:

"1) Rozhodnutí Ministerstva dopravy (MD), Odboru drážní a vodní dopravy, ze dne 9. 9. 2020 o nevyhovění námitce podjatosti podané Pankráckou společností.
2) Rozhodnutí rozkladové komise MD ze dne 11. 6. 2021 o zrušení rozhodnutí MD o nepodjatosti ad 1) a vrácení věci k novému rozhodnutí.
- Ad 1 a 2) se týká řízení o vydání stavebního povolení linky Metra D pro úsek Pankrác-Nové Dvory.
3) Rozhodnutí MD, Odboru drážní a vodní dopravy, ze dne 10. 9. 2020 o nevyhovění námitce podjatosti podané Pankráckou společností.
4) Rozhodnutí rozkladové komise MD ze dne 11. 6. 2021 o zrušení rozhodnutí MD o nepodjatosti ad 3) a vrácení věci k novému rozhodnutí.
- Ad 3 a 4) se týká řízení o vydání stavebního povolení zařízení staveniště OL2 (roh ulic Na Strži a Jeremenkova).
5) Rozhodnutí MD, Odboru drážní a vodní dopravy, ze dne 22. 9. 2020 o nevyhovění námitce podjatosti podané Pankráckou společností.
6) Rozhodnutí rozkladové komise MD ze dne 11. 6. 2021 o zrušení rozhodnutí MD o nepodjatosti ad 5) a vrácení věci k novému rozhodnutí.
- Ad 5 a 6) se týká řízení o vydání stavební povolení zařízení stavenišť Pankrác-Olbrachtova (kromě OL2).
- Dále prosím o informaci, kdy lze očekávat konečná rozhodnutí o podjatosti/nepodjatosti."

Odpověď:

V příloze k bodům 1), 3) a 5) byla zaslána požadovaná rozhodnutí (usnesení), tj. usnesení č. j.:
31/2020-130-SPR/3, usnesení č. j.: 32/2020-130-SPR/3 a usnesení č. j.: 44/2020-130-SPR/3.

K bodům 2), 4) a 6) bylo zasláno společné rozhodnutí ministra dopravy ze dne 9. 6. 2021, č. j.
MD-13010/2021-510/8. Společným rozhodnutím ministr dopravy rozhodl o rozkladu spolku
Pankrácká společnost z. s., podaným současně proti usnesení Ministerstva dopravy, odboru
drážní dopravy, ze dne 10. září 2021, č. j. 31/2020-130-SPR/3; usnesení Ministerstva dopravy,
odboru drážní dopravy, ze dne 9. září 2021, č. j. 32/2020-130-SPR/3; a usnesení Ministerstva
dopravy, odboru drážní dopravy, ze dne 22. září 2021, č. j. 44/2020-130-SPR/3.

Osobní údaje fyzických osob jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR).


Odpověď byla poskytnuta 12. 7. 2021.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků