Minimální šířky jízdních pruhů při modernizaci D1

Minimální šířky jízdních pruhů při modernizaci D1
01.02.2022 10:57:21Poskytnuté informace

Žádost:

dne 13. 1. 2022  požádal žadatel o následující informace, cit.:

„Žádám zdvořile o sdělení, jaká byla šíře jízdních pruhů na dálnici D1 v době její rekonstrukce, kdy docházelo
k zúžení jízdních pruhů. Zejména se dotazuji, o jaké šíři byly nejužší jízdní pruhy na D1 v době její rekonstrukce a současně, jaké vozidla v těchto pruzích (o jaké maximální možné šířce vozidla) mohla jezdit.“

Odpověď:

Bez uvedení místa a lze sdělit toliko informaci o nejmenších šířkách provizorních jízdních pruhů, které byly (globálně) stanoveny v rámci přechodné úpravy provozu na dálnici D1 při její modernizaci.
 
Režim provozu na hlavní trase Minimální šířka levého jízdního pruhu [m] Minimální šířka pravého jízdního pruhu [m] Omezení provozu vozidel v levém jízdním pruhu – okamžitá šířka [m] Omezení provozu vozidel v pravém jízdním pruhu - okamžitá šířka
2+2 (základní) 2,5 3,15 2,2 bez omezení
2+2 (střídavá jízda) 2,5 3,05 2,2 bez omezení
*Stanoveno přenosnou svislou dopravní značkou č. IP 21 „Omezení vozidel v jízdním pruhu“ s vyobrazením symbolu svislé dopravní značky č. B 15 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ v levém jízdním pruhu.

Informace byla poskytnuta 17. 1. 2021


Zpět na výpis článků