Ministerstvo dopravy – účty, poplatky

Ministerstvo dopravy – účty, poplatky
Ministerstvo dopravy – účty, poplatky
 
 Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k bankovním účtům Ministerstva dopravy za roky 2017 -2019, a to jednotlivě.
Dne 24 4. 2020 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 
 

Položek celkem: 0