Místní úprava provozu

Místní úprava provozu

Na základě podkladů věcně příslušného Odboru pozemních komunikací Vám ministerstvo sděluje, že v daném místě platila v uvedené době v souladu s místní úpravou provozu nejvyšší dovolená rychlost 110 km/h. Zároveň ale mohla být v rámci tehdy platného opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu (kopie je přiložena) vztahujícího se i k předmětnému úseku správcem předmětné komunikace, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, při činnostech spojených se správou, údržbou, měřením a opravami dálnic dočasně určena jinak. Uvedená organizace je z hlediska InfZ samostatným povinným subjektem, proto se se žádostí o bližší informace můžete obrátit rovněž přímo tam (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/informacni-servis).

Položek celkem: 0