Modernizace tratě

Modernizace tratě
Pro prověření možností modernizace tratě probíhá v současné době zpracování aktualizace studie proveditelnosti, která prověřuje možnosti elektrizace sítě v regionu Slovácka na tratích Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice, Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou a Újezdec u Luhačovic – Bylnice. Na základě současných výstupů ekonomického hodnocení není aktuálně nalezena ekonomicky efektivní varianta modernizace a elektrizace celého souboru tratí nebo jeho části. Prověřování možnosti řešení však nadále probíhá. V případě nalezení ekonomicky efektivní varianty řešení tak může být projekt uvedené modernizace a elektrizace na seznam Národního investičního plánu doplněn v návaznosti na rozsah navrhovaného řešení.
 
Dle vyjádření Odboru veřejné dopravy Ministerstvo dopravy zatím nechystá objednávky rychlíků na lince Brno – Trenčín. Ve věci modernizace zabezpečovacího zařízení se předpokládá dobudování systému ERTMS příslušné aplikační úrovně i na tuto trať v rámci položky „Implementace GSM-R a ETCS – mimo síť TEN-T“, přičemž Ministerstvo dopravy klade důraz na další zvyšování bezpečnosti železniční dopravy. Současně vždy bude zajištěna řádná údržba tratě v rámci neinvestičních prostředků.
 

Položek celkem: 0