Modernizace trati

Modernizace trati
Žádost:
Z jakého důvodu není tento stát schopen a ochoten alespoň odhlučnit nejvíce zátěžové úseky na této Dráze (viz. výše uvedená par.č. 284/5), pokud – dle mě dostupných informací – nebude par.č. 284/5 modernizována jakoukoliv architektonickou stavbou, nebude zúžena, v podstatě se nasype štěrk (tuna za cca 300 kč) do předem připravené „schrány“ (odborný termín neznám). Nedomnívám se, že pěší lávky přes železniční most přes Vltavu mají přednost před ochranou zdraví (pěší lávky ano, odhlučnění ne).
 
Odpověď:
Navzdory tomu, že Vaše podání není žádostí ve smyslu InfZ se Vám úřad snažil vyjít vstříc i nad rámec povinností InfZ následujícím sdělením.
Modernizace dané trati je plánována od příštího roku, a to mezi léta 2021 – 2024. Je rozdělena do několika akcí, kdy by mělo dojít i k odstranění Vámi uvedené konstrukce a její nahrazení moderním systémem. Správa železnic s. o., jakožto investorská organizace Ministerstva dopravy, která je odpovědná za přípravu těchto akcí, přitom bude postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny,  zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a i zákonem
o ochraně veřejného zdraví. V případě, že byste potřebovala přesnější informace o průběhu celé stavby, obraťte se prosím na Správu železnic, která je samostatný povinný subjekt v rámci InfZ a je investorem modernizace.
 
 
 

Položek celkem: 0