Možnost přístupu do bodového systému řidičů

Možnost přístupu do bodového systému řidičů
17.01.2019 9:25:41Poskytnuté informace

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, výslovně nestanoví možnost získání výpisu z bodového hodnocení pro držitele datových schránek a Ministerstvo dopravy tudíž nemá zákonnou povinnost tento systém zřizovat a provozovat.

Nicméně na „Portálu veřejné správy“ (https://portal.gov.cz/obcan/formulare) je v sekci „Formuláře“ uveden odkaz na „Výpis z bodového hodnocení“, který je určen právě pro držitele datových schránek. Tento portál spadá do gesce Ministerstva vnitra, které je také odpovědné za chod aplikace.

 Zpět na výpis článků