Nabídky ve smyslu VZ

Nabídky ve smyslu VZ
Nabídky ve smyslu VZ
Žádost:
Žadatel požádal o sdělení, zda subjekty Domistav CZ, a.s., Hradec Králové a DOMISTAV HK s. r. o., Hradec Králové,  podal u Ministerstva dopravy nabídku ve smyslu veřejných nabídek.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím spisové služby a věcně příslušných odborů ministerstva a sdělilo žadateli, že ke dni podání žádosti uvedené subjekty nepodaly vůči Ministerstvu dopravy nabídky ve smyslu veřejných zakázek.
Informace byla poskytnuta 2. 9. 2019
 
 

Položek celkem: 0