Nakládání s pozemky určenými pro stavbu dopravní komunikace č. 511 Pražského okruhu

Nakládání s pozemky určenými pro stavbu dopravní komunikace č. 511 Pražského okruhu
08.08.2022 12:02:22Poskytnuté informace
Nakládání s pozemky určenými pro stavbu dopravní komunikace č. 511 Pražského okruhu

Žádost:
žadatel požádal o poskytnutí informací týkající se nakládání s pozemky určenými pro stavbu dopravní komunikace č. 511 Pražského okruhu. V takto uvedených souvislostech požaduje konkrétně poskytnout pod bodem 17, písm. J) – cit.:
„J) údaje o celkové výši peněžních prostředků, které od r. 2003 Ministerstvo dopravy ČR získalo ze všech evropských dotací určených pro rozvoj dopravní infrastruktury.“
Odpověď:
K bodu J) Vám sdělujeme, že celková výše finančních prostředků, které Ministerstvo dopravy získalo od roku 2003 je ve výši 9 931 149 511 EUR:
  1. Fond soudružnosti (2004-2006). Alokace ve výši 614 702 199 EUR. Vyčerpáno.
  2. OP Infrastruktura (2004-2006). Alokace programu byla ve výši 100 356 971 EUR. Vyčerpáno.
  3. OP Doprava (2007-2013). Alokace programu byla ve výši 5 821 490 363 EUR. Vyčerpáno.
  4. OP Doprava (2014-2020). Alokace programu je ve výši 4 559 769 999 EUR. Aktuálně jsou vyčerpány / předloženy k certifikaci na EK finanční prostředky EU ve výši 3 394 599 978 EUR. Program bude dočerpán do výše 100%.
 
 
Informace byla poskytnuta 14.07.2022
 
 

Zpět na výpis článků