Náklady na pronájem a úklid kancelářských budov

Náklady na pronájem a úklid kancelářských budov
07.04.2022 16:03:00Poskytnuté informace
Náklady na pronájem a úklid kancelářských budov
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace týkající se nákladů na pronájem a úklid kancelářských budov, které užívalo Ministerstvo dopravy jako povinný  subjekt v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, konkrétně – cit.:
 
 „Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 
  1. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  2. V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. Uveďte členění na jednotlivé roky.
  3. Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  4. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky.
  5. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte členění na jednotlivé roky.
  6. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte členění na jednotlivé roky.
  7. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov?  Uveďte členění na jednotlivé roky.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy  Vám na základě podkladů věcně příslušného Odboru vnitřní správy poskytuje požadované informace formou vyplnění tabulky, kterou jste přiložil k žádosti.
 
 
Informace byla poskytnuta 21.03.2022
 
+ 1 tabulka
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků