Náklady na úklid kancelářských budov za období 2014-2016

Náklady na úklid kancelářských budov za období 2014-2016
Žádost o poskytnutí informací:
„… o nákladech na úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech  2014, 2015, 2016:
1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným?
2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov?
3. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje?
4. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
5. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
6. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016, vybrány a kdy se tak stalo.„

Odpověď:
K bodu č. 1 MD sděluje, že v majetku (či v užívání) povinného je pouze budova Ministerstva dopravy, nacházející se na nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Požadované údaje byly žadateli zaneseny do tabulky MS EXCEL a poskytnuty dne 18.7.2017.


Stáhněte si: