Náklady na zavedení Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční

Náklady na zavedení Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Žádost o informace týkající se Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě:
a) „Jaké byly celkové náklady na zavedení tohoto rejstříku do provozu k 1.1.2016 a jaké jsou roční náklady na jeho provoz ?
b) Bylo zjišťováno od 1.1.2016 stanovisko uživatelů - "dopravních úřadů - krajských úřadů" k fungování tohoto rejstříku a jeho přínosu pro jejich práci ? S jakým výsledkem ? Pokud nebylo zjišťováno, tak proč?“

Odpověď:
Ad a)
V řádném výběrovém řízení byla hodnotící komisí vybrána nejvýhodnější nabídka zahrnující dodávku systému a zajištění provozu na 4 roky s celkovou cenou nepřesahující 8 800 000,- Kč. Cena tak zahrnuje veškeré náklady jak na zřízení rejstříku, tak náklady na jeho provoz na celé období (tj. 4 let).

Ad b)
Stanovisko uživatelů k fungování rejstříku a jeho přínosu zjišťováno nebylo.
Povinnost zřídit vnitrostátní elektronický rejstřík podnikatelů v silniční dopravě a evidovat stanovené údaje v něm vychází z komunitárních předpisů a vzhledem k přímému účinku nařízení se nelze od jeho ustanovení odchýlit. S ohledem na uvedené je tedy zřejmé, že zpracování analýzy nákladů a přínosů by znamenalo neúčelně vynaložené náklady, protože rejstřík obsahující stanovené údaje musí být dle platné legislativy Evropské unie veden. Všichni uživatelé ovšem mají k dispozici podporu RPSD, s kterou mohou konzultovat případné vady, či nové podněty, které mohou být základem pro případný rozvoj systému.