Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
03.05.2021 12:52:14Poskytnuté informace
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
 
Žádost:
 Žadatel požádal o:
 
„ seznam všech verzí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, které byly vydány od roku 2004 až dosud, spolu s uvedením období, po které byla ta která verze v účinnosti, a dále o zaslání všech úplných verzí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, včetně jejich příloh“.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě podkladů věcně příslušného oddělení poskytuje požadovaný seznam a jednotlivé strategie:
 
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2004-2010 (v příloze strategie-final-2004)
(1. usnesení vlády č. 394 ze dne 28. dubna 2004
2. usnesení vlády č. 1309 ze dne 12. října 2005)
 
Revize a aktualizace NSBSP 2008-2010 (2012) BESIP - Archiv předchozích Strategií (ibesip.cz)
(3. usnesení vlády č. 1584 ze dne 16. prosince 2008)
 
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 (viz příloha)
(4. usnesení vlády č. 599 z 10. srpna 2011)
 
Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 s platností od roku 2017 Národní Strategie (ibesip.cz)
(5. usnesení vlády č. 160 ze dne 27. února 2017)
 
Strategie BESIP 2021-2030  BESIP - Aktuální strategie (ibesip.cz)
(6. usnesení vlády č. 8 ze 4. ledna 2021- viz příloha)
 
 
Informace byla poskytnuta 23. 3. 2021
 
 
 
 
Přílohy: 10x viz text
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků