Návrh struktury OPD3 pro jednání Platformy pro přípravu Operačního programu Doprava 2021 – 2027

Návrh struktury OPD3 pro jednání Platformy pro přípravu Operačního programu Doprava 2021 – 2027

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru fondů EU Vám k bodu a) žádosti v příloze poskytuji návrh struktury OPD3 pro jednání Platformy pro přípravu Operačního programu Doprava 2021 – 2027 dne 21. 5. 2019.

Položek celkem: 0