Návrh veřejné zakázky na drážní dopravu na tratích Plzeň – Most a na tratích Pardubice – Liberec

Návrh veřejné zakázky na drážní dopravu na tratích Plzeň – Most a na tratích Pardubice – Liberec
Návrh veřejné zakázky na drážní dopravu na tratích Plzeň – Most a na  tratích Pardubice – Liberec
 
Žadatel požádal o informace týkající se návrhu veřejné zakázky na drážní dopravu na tratích Plzeň – Most, který byl předložen Ministerstvem dopravy v roce 2004 nebo 2005, a  na tratích Pardubice – Liberec, který byl předložen Ministerstvem dopravy v roce 2005 nebo 2006. Současně požádal o poskytnutí údajů o všech subjektech, které ve výše uvedených veřejných zakázkách podaly nabídky.  
 
Dne 21. 8. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 

Položek celkem: 0