Nejvyšší vzdělání ředitelů

Nejvyšší vzdělání ředitelů
25.11.2021 15:17:11Poskytnuté informace
Nejvyšší vzdělání ředitelů
Žádost:
 „informace ve věci nejvyššího vzdělání ředitelů odborů a oddělení, t.zn.  název školy a obor školy.
Např. ČVUT, dopravní stavby“.
Odpověď:
Na základě vyjádření  věcně příslušného Odboru personálního poskytujeme informace o všech ředitelských pozicích na Ministerstvu dopravy, které jsou ministerstvu dostupné.
Většina Vámi požadovaných informací je již zveřejněna na webových stránkách Ministerstva dopravy.

Informace byla poskytnuta 09.11.2021
  
Příloha: 1x tabulka  - viz text
 
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků