Nízkoemisní vozidla

Nízkoemisní vozidla
16.02.2021 12:52:15Poskytnuté informace
Nízkoemisní vozidla
 
Žádost:
Žadatel požádal o poskytnutí:
„kopií veškerých listin, případně jiných informací, které obdržel pan ministr prostřednictvím Vašeho úřadu nebo jeho zaměstnanců v rámci projednávání návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, který stanovuje minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek nebo k zajišťování veřejné dopravy, který vláda schválila dne 21. 12. 2020.“.
Odpověď:
Ministerstvo dopravy pro prověření žádosti věcně příslušnými odbory žadateli sděluje, že bylo pouze spolugestorem daného návrhu zákona  a velmi úzce na jeho přípravě spolupracovalo s Ministerstvem pro místní  rozvoj, coby hlavním gestorem. Přímo na úrovni pana ministra se daná věc příliš často neprojednávala.  Ministerstvo dopravy disponuje v této věci pouze následujícími dokumenty, které v příloze poskytuje:
  1. Předkládací zprávu pro Poradu ministra dopravy k materiálu (návrhu zákona) při jeho předložené ke schválení (před jeho předložením do meziresortního připomínkového řízení)
  2. Stanovisko pro pana ministra při projednávání návrhu zákona ve vládě
  3. Podklady pro úvodní slovo ministra dopravy
 
Vzhledem k výše uvedenému, pokud bude žadatel mít další dotazy k dané problematice, doporučujeme obrátit se s žádostí na MMR, které je též je ve smyslu ustanovení § 2 InfZ orgánem příslušným k jejímu vyřízení (viz: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Postup MMR při vyřizování žádostí o informace
 
Informace byla poskytnuta 13. 1. 2021
 
3xpříloha
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků