Novela zákona č. 56/2001 Sb.

Novela zákona č. 56/2001 Sb.
15.12.2020 13:06:29Poskytnuté informace

Novela zákona č. 56/2001 Sb.

 Žádost:

 „ 1) Jaké připomínky předložily všechny Krajské úřady v rámci připomínkového řízení k novele zákona č. 56/2001 Sb., které je v současné době ve schvalovacím řízení v Parlament České republiky.

2) Oficiální verze vypořádání připomínek MD ČR v rámci připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 56/2001 Sb.“

 

Odpověď:

Ministerstvo dopravy na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru legislativy poskytuje  v příloze přehled všech připomínek uplatněných k předmětnému návrhu zákona v mezirezortním připomínkovém řízení (včetně připomínek krajů) a jejich vypořádání.

Materiál k novele zákona č. 56/2001 Sb. je zároveň veřejně dostupný na stránkách Vlády ČR: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN3E6T90

 

Informace byla poskytnuta 9.12.

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků