Obchvat Znojma

Obchvat Znojma
08.11.2019 12:49:15Poskytnuté informace
Obchvat Znojma
Žádost:
Žadatel požádal o Kopii dopisu a kopie veškeré další komunikace (listinné i e- mailové) vedení Znojma i Městského úřadu Znojmo s Ministerstvem dopravy ČR , Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Krajským úřadem Jihomoravského kraje týkající se Obchvatu města Znojma od 1.9.2019. Nepožaduji dokumenty zaslane spolku Obchvat a M Strakovi
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy  žadateli na za základě  vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu sděluje, že  mu byla Městským úřadem Znojmo zaslána Zpráva o uplatňování územního plánu Znojma, tedy oznámení o projednání, a samotný návrh. Další písemnosti ani jinou korespondencí, definovanou v žádosti, Ministerstvo dopravy neeviduje.
 
Oba dokumenty  žadateli v příloze zasíláme. Osobní údaje úředníků Městského úřadu Znojmo jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vlastnoruční podpisy jsou biometrické údaje, které jsou považovány za údaje osobní, takže jsou též na dokumentech anonymizovány v souladu s výše uvedeným nařízením.
 
Informace byla poskytnuta 11. 10. 2019
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků