Od kdy do kdy platí dopravní značka zimní výbava?

Od kdy do kdy platí dopravní značka zimní výbava?
19.06.2018 13:25:13Poskytnuté informace

Dopravní značka C 15a (Zimní výbava) dle vyhlášky 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, stanoví, že „značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.“

 

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost mít v daném úseku zimní výbavu platí celoročně, nestanoví-li dodatková tabulka pod značkou jinak.

 Zpět na výpis článků