Odbor provozu silničních vozidel

Odbor provozu silničních vozidel
14.03.2023 13:52:46Poskytnuté informace
Žádost: 
1. Je stanovisko ředitele odboru provozu silničních vozidel lng. Bc. lvan Novák (č.j.MD-2461/2O23-150/2, řešil lng. Pošta), oficiálním stanoviskem legislativního odboru Ministerstva dopravy?

2. Kteří úředníci odboru 150 (provozu silničních vozidel) mají právní vzdělání, že mohou za legislativní odbor vydávat závazná stanoviska Ministerstva dopravy?

3. Bude se bezpečnostní oddělení MD, zřízené pro odhalování protiprávního jednání a boj s korupcí zabývat žádostmi, uvedenými v příloze, které naznačují, že se může jednat o korupční jednání ze strany odpovědných úředníků odboru provozu silničních vozidel?

Odpověď: 
Informace byla poskytnuta 9. 2. 2023. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje Ministerstvo dopravy pouze tuto doprovodnou informaci.

Zpět na výpis článků