Odměny

Odměny
27.04.2023 8:37:51Poskytnuté informace
Žádost:
„informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích* a to za kalendářní rok 2022 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2022 do 31.12.2022).

Prosíme o poskytnutí informací ve struktuře Instituce - Pozice - Rok - Plat bez odměn v hrubé výši - Odměny/bonusy v hrubé výši - Nefinanční bonusy - Počet odpracovaných měsíců za rok - Zdůvodnění mimořádných odměn, tedy tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce ve formátu MS Excel.“

Odpověď:
Informace byla poskytnuta 23. 3. 2023. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje Ministerstvo dopravy pouze tuto doprovodnou informaci.

Zpět na výpis článků