Odstranění reklamní plochy

Odstranění reklamní plochy
23.06.2020 11:34:43Poskytnuté informace
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru pozemních komunikací Vám sděluji, že vlastník předmětného reklamního zařízení byl v roce 2019 vyzván k jeho odstranění. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost sídlící mimo Českou republiku, dokonce mimo Evropu, nebyla první výzva k odstranění reklamního zařízení prokazatelně doručena. V tomto roce byla vlastníkovi odeslána 2. výzva k odstranění předmětného reklamního zařízení. Nyní se čeká na potvrzení doručení, resp. na vrácení zahraniční dodejky. Pokud se tak v řádu několika týdnů nestane, bude dodání písemnosti do zahraničí Ministerstvem dopravy reklamováno u České pošty, s.p. Následně dle výsledku této reklamace bude zvolen další postup.
 

Zpět na výpis článků