Odstranění reklamního zařízení

Odstranění reklamního zařízení
02.09.2022 9:47:38Poskytnuté informace

Odstranění reklamního zařízení

 Žádost:

„... dopisem ze dne 6.6.2022 č.j. KVOP-33645/2022 Vás veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček (dále jen ochránce) informoval o šetření, které vedl z našeho podnětu v záležitosti týkající se odstranění reklamního zařízení provozovaného bez povolení silničního správního úřadu. Kopie dopisu je pro přehlednost připojena v příloze. Ochránce Vás současně požádal o sdělení, zda souhlasíte s jeho argumentací uvedenou ve zprávě o šetření a závěrečném stanovisku.  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím) žádáme, aby nám byly poskytnuty informace:

1. Kopie odpovědi ochránci na shora zmíněný dopis.“

 

Ministerstvo žádost prověřilo věcně příslušným Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu a v příloze Vám zasílá požadovaný dokument.

 

Informace byla poskytnuta 17.08.2022

 

Příloha- dopis pro VOPStáhněte si:
Zpět na výpis článků