Odvolání ve věcech přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě postoupená MHMP

Odvolání ve věcech přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě postoupená MHMP
16.02.2022 15:27:11Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 8. 11. 2021požádal žadatel o následující informace – cit.:

„Sdělení všech čísel jednacích, jež Vám byly postoupeny do odvolacího řízení na MD na základě podaných odvolání vůči rozhodnutí MHMP ve věcech odpovědnosti za přestupek v silniční dopravě v terminu od 14. 6. 2021 do 30. 6. 2021 a dále jejich rozděleni na ty, a o nichž bylo MD pravomocně rozhodnuto nejpozději do 30. 8. 2021, a na ty, o nichž bylo MD pravomocně rozhodnuto nejpozději do 30. 9. 2021.“

Po upřesnění předmětu žádosti a zaplacení nákladů za mimořádně rozsahlé vyhledávání (§ 17) vyhledalo ministerstvo informace  ve spisech postoupených Magistrátem hl. m. Prahy do odvolacího řízení, ve věcech přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., proti bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě, a to postoupených v intervalu od 14. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Z těchto spisů bylo označeno č. j. prvostupňového rozhodnutí ve věci. K prvostupňovému rozhodnutí bylo dále přiřazeno č. j. rozhodnutí odvolacího orgánu, pokud bylo: a) rozhodnuto pravomocně do 30. 8. 2021; b) rozhodnuto pravomocně do 30. 9. 2021.“

Odpověď:

V období 14. – 30. 6. 2021 došlo Ministerstvu dopravy celkem 45 spisů (odvolání ve věcech přestupků proti bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě) od Magistrátu hl. m. Prahy. Níže uvádíme jejich čísla jednací (příznak MHMP):

1. MHMP 524267/2021/Mar
2. MHMP 800664/2021/Deu
3. MHMP 594725/2021/Měr
4. MHMP 649523/2021/Syř
5. MHMP 669716/2021/Kou
6. MHMP 658290/2021/Dob
7. MHMP 718961/2021/Kou
8. MHMP 619825/2021/Hop
9. MHMP 551915/2021/Měr
10. MHMP 583201/2021/BuL
11. MHMP 644418/2021/Dob
12. MHMP 648814/2021/Čar
13. MHMP 622352/2021/Kou
14. MHMP 741622/2021/Ben
15. MHMP 742053/2021/Čer
16. MHMP 643526/2021/Dvo
17. MHMP 617911/2021/NoM
18. MHMP 650047/2021/Vol
19. MHMP 671500/2021/Muh
20. MHMP 657798/2021/Muh
21. MHMP 754804/2021/Dob
22. MHMP 739781/2021/Bal
23. MHMP 591304/2021/Ger
24. MHMP 659113/2021/Mao
25. MHMP 696477/2021/Mao
26. MHMP 753700/2021/Mao
27. MHMP 590073/2021/Muh
28. MHMP 830437/2021/Mao
29. MHMP 539109/2021/Tom
30. MHMP 642202/2021/Tou
31. MHMP 755288/2021/Čar
32. MHMP 657451/2021/Vav
33. MHMP 735227/2021/BuL

Dále uvádíme čísla jednací prvostupňových rozhodnutí (příznak „MHMP“), o kterých bylo v rámci odvolání pravomocně rozhodnuto: a) do 30. 8. 2021; b) 30. 9. 2021. K nim jsou dále přiřazena čísla jednací druhostupňových rozhodnutí (příznak „MD“).

a) pravomocné rozhodnutí do 30. 8. 2021 – 8 spisů
34. MHMP 599668/2021/Bac; MD-24482/2021-160/3
35. MHMP 613950/2021/Ben; MD-24618/2021-160/3
36. MHMP 650598/2021/Šil; MD-22139/2021-160/6
37. MHMP 537978/2021/Hop; MD-22887/2021-160/3
38. MHMP 1270153/2020/Sve; MD-21827/2021-160/3
39. MHMP 741762/2021/Kor; MD-24688/2021-160/3
40. MHMP 598278/2021/Mao; MD-9208/2021-160/5
41. MHMP 644031/2021/Vol; MD-25529/2021-160/3

b) pravomocné rozhodnutí do 30. 9. 2021 – 4 spisy
42. MHMP 650684/2021/Dob; MD-27042/2021-160/3
43. MHMP 658780/2021/Kor; MD-26514/2021-160/3
44. MHMP 734272/2021/Čer; MD-27259/2021-160/3
45. MHMP 696422/2021/Zou; MD-26641/2021-160-3

Informace byla poskytnuta 1. 2. 2022 po zaplacení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání (§ 17).

 


Zpět na výpis článků