Omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t, dopravní značka B4

Omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t, dopravní značka B4
Omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t, dopravní značka B4
 
 Žádost:
„Prosím o sdělení informací. Máme zájem v naší ulici omezit vjezd vozidel nad 3,5t. Ulice je slepá,  mimo dopravní obsluhy nikdo vjíždět nepotřebuje. Vlastníkem komunikace je obec Křinec.
 
Na koho se máme obrátit s žádostí? Nebo spíš žádost směrovat na příslušný dopravní inspektorát?  Případně nějaký odkaz na www, jak a komu tuto žádost formulovat? Jakým zákonem, případně vyhláškou  se řídí umístění  B4 dopravní značky.“
  
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost vyhodnotilo jako dotaz na postup a výklad právních předpisů ke konkrétní životní situaci a na vyhledání příslušných zákonů (vyhlášek), což jsou požadavky, na které se InfZ nevztahuje. Odbor agend řidičů žadateli nicméně nad rámec svých povinností vyplývajících z InfZ  poskytuje odkaz na webové stránky Ministerstva dopravy, kde lze nalézt informace, kterých se Vaše žádost týká: https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Pozemni-komunikace/Navrh-na-zmenu-dopravniho-znaceni.
 

 

Položek celkem: 0