Omezení vstupu ruských dopravců do vzdušného prostoru ČR

Omezení vstupu ruských dopravců do vzdušného prostoru ČR
23.03.2022 10:42:32Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 26. 2. 2022 podání jehož obsahem bylo následující sdělení a žádost o informace, cit.:

„[…] Ministr dopravy Martin Kupka dnes v souvislosti invazí Ruska na Ukrajinu informoval o uzavření vzdušného prostoru ČR pro letadla ruských dopravců. Jakým způsobem je toto opatření realizováno? Existuje o tom i oficiální rozhodnutí, nařízení nebo jiný obdobný dokument? Pokud ano, žádám i o jeho zaslání. […]“

Odpověď:

S ohledem na zajištění bezpečnosti a vzhledem k rizikům spojeným s válečným konfliktem na Ukrajině schválila Vláda České republiky dne 25. února 2022 usnesení č. 132 o opatření v oblasti civilního letectví. Toto opatření bylo realizováno prostřednictvím Letecké informační služby v rámci Řízení letového provozu České republiky.

V této věci bylo dále na úrovni EU přijato rozhodnutí Rady (EU) č. 334/2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tímto nařízením byl na celoevropské úrovni zaveden zákaz letů ruských leteckých dopravců a provozovatelů letadel z/na nebo přes území členských států EU.

Informace byla poskytnuta 8. 3. 2022.

 


Zpět na výpis článků