Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy
26.03.2021 7:44:09Poskytnuté informace
Opatření obecné povahy
 
Žádost:
„zda byla od 1. 10. 2018 vydána na základě § 24b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jiná opatření obecné povahy než:
 
• opatření obecné povahy ze dne 25. 1. 2020, č. j. 308/2019-120-SSU/19 a
• opatření obecné povahy ze dne 17. 2. 2021, č. j. 719/2020-120-SSU/15.
 
Pokud byla na základě uvedeného ustanovení vydána i jiná opatření obecné povahy než dvě výše uvedená, prosím rovněž o zaslání jejich elektronické kopie.“
 
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru a sděluje, že jiná opatření obecné povahy, než která uvádíte, tedy podle § 24b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za uvedené období,  vydána nebyla.
 
Informace byla poskytnuta 19. 2. 2021
 

Zpět na výpis článků