Opatření obecné povahy (zn. B20a) na D1, km 175 , platné 7. května. 2020)

Opatření obecné povahy (zn. B20a) na D1, km 175 , platné 7. května. 2020)
17.02.2021 9:01:51Poskytnuté informace

žádost:

„Prosím o zaslání opatření obecné povahy, kterým byla stanovena dopravní značka B20a (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), stanovující nejvyšší dovolenou rychlost jízdy na 80 km/h, na dálnici D1, km 175,0, ve směru jízdy Praha – Brno, v katastru obce Domašov, která byla účinná ke dni 7. 5. 2020.“

Odpověď:

Informace byla poskytnuta 8. února 2021. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna pouze doprovodná informace o jejím poskytnutí.

 

Zpět na výpis článků