Opatření obecné povahy pro dálnici D1

Opatření obecné povahy pro dálnici D1
08.02.2021 14:51:50Poskytnuté informace
Žadatel požádal o zaslání opatření obecné povahy, kterým byla stanovena místní či přechodná úprava nejvyšší dovolené rychlosti na dálnici D1, v prostoru km 140.95 – 145.35, ve směru jízdy na obec Praha, které bylo účinné dne 23. 5. 2020.

Odpověď

Informace byla poskytnuta 8. února 2021. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna pouze doprovodná informace o jejím poskytnutí.

Zpět na výpis článků