Oplocení dálnice

Oplocení dálnice
02.06.2020 15:02:58Poskytnuté informace
Oplocení dálnice
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace týkající oplocení dálnice D11 kolem 31 km a o údaje, ve kterých místech je, nebo není dálnice D 11 oplocena. Zároveň  podal podnět k výstavbě oplocení.V žádosti bylo popsáno setkání se zvěří asi na 31. km dálnice D11.

Odpověď:
Výstavba dálnice D11 v úseku Třebestovice – Libice nad Cidlinou byla zahájena v roce 1985 a do provozu byl úsek uveden na podzim roku 1990, tedy více než před 30 lety. V nově realizovaných úsecích je již oplocení součástí objektové skladby. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) nyní připravuje doplnění chybějících částí oplocení právě ve zmíněném úseku dálnice D 11. Ministerstvo dopravy loni obdrželo žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí pro akci „D11 oplocení dálnice v úseku Sadská (EXIT 25) – Vrbová Lhota (EXIT 35)“. Ministerstvo poté vydalo kladné závazné stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích. Jelikož se však pro oplocení nevydává stavební povolení, ale postačí jeho umístění, které je v kompetenci místně příslušného obecného stavebního úřadu, nemá Ministerstvo dopravy informace, zda již v popisovaném úseku došlo k doplnění oplocení, či kdy se tak stane.
Přesné informace o stavu oplocení na D11 a všech dalších dálnicích má totiž výhradně majetkový správce českých dálnic, kterým je ŘSD. Pro přesnější informace k celé věci je třeba se obrátit přímo na tuto organizaci.

Informace byla poskytnuta dne 7. 5. 2020 
 

Zpět na výpis článků