Oprávnění C + E ve 20 letech

Oprávnění C + E ve 20 letech
Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu týkajícího se ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) a nikoli žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytuje následující odpověď.
 
Z  dotazu není zřejmé kdo, a na základě jakého dokladu, Vám sdělil, že C+E nemůžete dělat (zřejmě zkoušku z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění skupiny vozidel C+E), protože je Vám nyní 20 a ne 21 let.
Pokud Ministerstvo dopravy Váš dotaz správně vyhodnotilo, pak uvádíte, že Vám bylo uděleno řidičské oprávnění skupiny C podle § 83 odst. 6 písm. b) bodu 1 zákona 361/2000 Sb. ve věku 19 let, přičemž jste zároveň pro skupinu vozidel C profesně způsobilým řidičem po absolvování vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin. Pokud je tomu tak, může Vám být na základě výše uvedeného ustanovení, po úspěšném absolvování zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění skupiny C+E a za naplnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy, uděleno řidičské oprávnění pro skupinu vozidel C+E dříve, než po dosažení věku podle § 83 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb. Ministerstvo dopravy doporučuje, abyste celou záležitost projednal s provozovatelem autoškoly, jenž Vám ukončil výuku a výcvik, který Vás jako jediný může ke zkoušce z odborné způsobilosti přihlásit, a to k příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, na který se případně můžete rovněž se svým dotazem obrátit.
 

Položek celkem: 0