Oprávnění provádět zkoušky a prohlídky kontejnerů podle úmluvy CSC

Oprávnění provádět zkoušky a prohlídky kontejnerů podle úmluvy CSC

Žádost:

„…o subjektech oprávněných provádět zkoušky a prohlídky kontejnerů podle úmluvy CSC. Domnívám se, že na našem území se jedná pouze o firmu CS Lloyd, avšak potřebuji tuto informaci potvrdit, aby nedošlo ke znevýhodnění firem v rámci zadávacího řízení.  ...“.

 

Odpověď:

Na základě stanoviska věcně příslušného Odboru drážní a vodní dopravy Vám sděluji, že pouze společnost ČS Lloyd s r.o. byla pověřena k provádění inspekcí a zkoušek kontejnerů a přepravních obalů  podle mezinárodní úmluvy o bezpečnosti kontejnerů CSC. 

 

Dále je možné dodat, že pověření bylo vydáno na dobu určitou a to do 13. dubna 2022 a po splnění všech náležitostí může být prodlouženo na další období.

Položek celkem: 0