Oprávnění skupiny C – podmínky, přijetí

Oprávnění skupiny C – podmínky, přijetí
Žádost:
1)   Lze řidičské oprávnění skupiny C, udělené dle § 83 odst. 5 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.
v době před dovršením věku 21 let, považovat za splnění další podmínky stanovené v § 91 písm. d), pokud bude žadatel žádat o udělení řidičského oprávnění skupiny C+E s žádostí o udělení výjimky podle § 83 odst. 6 ?
2)         Lze takového občana ČR přijmou dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/2000 Sb. do výuky a výcviku?
 
 
 
Odpověď:
Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu a nikoli žádostí o poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto se na ni InfZ nevztahuje. Smyslem InfZ je poskytovat dokumenty, které úřad vytvořil v minulosti, nikoli vysvětlovat postupy či poskytovat právní názory apod. Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytuje následující vysvětlení, které je však pouze vyjádřením právního názoru ministerstva s tím, že závazný výklad zákona může v konkrétní věci podat pouze soud.
 
Pokud bylo řidičské oprávnění  skupiny C uděleno v 18 letech na základě možné výjimky uvedené v  § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a byly splněny všechny ostatní podmínky vymezené v § 82 zákona č. 361/2000 Sb., jedná se o plnohodnotné udělení řidičského oprávnění skupiny C, které je omezeno věkovou hranicí s vymezením vozidel, které je držitel řidičského oprávnění skupiny C oprávněn řídit.
 
Jedná se o držení řidičského oprávnění skupiny C, tj. pokud dochází k rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C+E, lze podmínku držení řidičského oprávnění skupiny
C stanovenou  v § 91 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. považovat za splněnou, a to i v případě, že žadatel chce rozšířit své řidičské oprávnění o skupinu C+E, a to i v rámci výjimky z věku podle
§ 83 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. (profesní způsobilost řidiče), přestože ještě nedosáhl věku 21 let.  
 
V návaznosti na výše uvedené lze dále taktéž uvést, že je jistě možné podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/2000 Sb. přijmout do výuky a výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupiny C+E, pokud se bude řidičské oprávnění získávat za účelem profesní způsobilosti řidiče.
 
 
 

Položek celkem: 0