Oprava a zprovoznění železniční tratě 097 Chotiměř – Radejčín

Oprava a zprovoznění železniční tratě 097 Chotiměř – Radejčín
15.07.2021 11:25:02Poskytnuté informace

žádost:

dne 28. 6. 2021 požádal žadatel v souvislosti s opravou železniční tratě 097 Chotiměř – Radejčín o následující informace, cit.: „Zda stále platí stanovisko centrální komise ministerstva dopravy, že tento úsek trati bude opraven, kdy se počítá s realizací opravy a se zahájení provozu železniční dopravy.“

odpověď:

Na jednání Centrální komise MD byl dne 25. února 2020 schválen záměr projektu investiční akce s názvem „Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice“. Předpoklad realizace této investiční akce je v období od ledna 2023 do prosince 2025. Jejím hlavním cílem je opětovné zprovoznění trati Řetenice – Lovosice v místě sesuvu. Překonání místa sesuvu je navrženo mostním objektem. Na stejném jednání Centrální komise MD byly současně schváleny globální položky neinvestiční Správy železnic, státní organizace, ve kterých je zařazena opravná akce s názvem „Oprava trati v úseku Radejčín – Lovosice“, navazující na výše uvedenou investiční akci. V rámci opravné akce dojde k opravám železničního svršku a spodku mimo úsek obnovovaný v rámci investiční akce. V opravné akci bude provedena souvislá výměna pražců, strojní čištění štěrkového lože, odstranění náletových dřevin, oprava skalního masivu "Opárno", strojní úprava geometrické polohy koleje.

Opětovné zahájení provozu lze předpokládat po dokončení investiční akce, tedy začátkem roku 2026.


Odpověď byla poskytnuta 1. 7. 2021


Zpět na výpis článků