Organizační struktura

Organizační struktura
Organizační struktura
 
Žádost:
Žadatel požádal o schéma organizační struktury  úřadu s uvedením jmen a příjmení vedoucích zaměstnanců.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy  žadateli sděluje, že požadované informace jsou veřejně dostupné na webových stránkách Ministerstva dopravy, a to jak organizační struktura, tak jména zaměstnanců od úrovně vedoucích oddělení. Údaje jsou ke dni podání žádosti aktuální.
 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ  poskytujeme odkaz na internetové stránky Ministerstva dopravy, kde se  požadované informace nachází. (viz:
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva).
 

Položek celkem: 0