Organizační struktura

Organizační struktura
08.11.2019 12:58:10Poskytnuté informace
Organizační struktura
 
Žádost:
Žadatel požádal o schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jmen a příjmení vedoucích zaměstnanců.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy  žadateli na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru personálního sděluje, že požadované informace jsou veřejně dostupné na webových stránkách
Ministerstva dopravy, a to jak organizační struktura (organigram, který v příloze přikládáme), tak jména zaměstnanců od úrovně vedoucích oddělení. Údaje jsou ke dni podání žádosti aktuální.
 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ Vám poskytujeme odkaz na internetové stránky
Ministerstva dopravy, kde se Vámi požadované informace nachází. (viz:
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva).

Informace byla poskytnuta 14. 10. 2019


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků