Platy a odměny náměstků ministra a ředitelů odborů za rok 2018

Platy a odměny náměstků ministra a ředitelů odborů za rok 2018
Platy a odměny náměstků ministra a ředitelů odborů za rok 2018
 
Žádost:
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k platům a odměnám náměstků ministra a ředitelů odborů za rok 2018, včetně zdůvodnění mimořádných odměn a počet odpracovaných měsíců.

Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru personálního, ve světle aktuální judikatury (Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16) a s přihlédnutím k metodickému doporučení k poskytování informací o platech a odměnách podle InfZ, vydanému Ministerstvem vnitra k dopadům tzv. platového nálezu ÚS, žadateli informace dne 17. 1. 2019 poskytlo.

Ministerstvo přihlédlo k tomu, že podstata žádosti je srovnání platových poměrů a výdajů ministerstev a z toho důvodu žadateli poskytuje informace o platech a odměnách  bez individualizovaných údajů (bez konkrétních jmen).
 
 

Položek celkem: 0