Plnění rozpočtu kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy v sekci výdaje k 30. 9. 2019

Plnění rozpočtu kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy v sekci výdaje k 30. 9. 2019
Plnění rozpočtu kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy v sekci výdaje k 30. 9. 2019
 
Žádost:
žádám o poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy v sekci výdaje k  30. 9. 2019 v rozsahu:
 1.    Výdaje celkem
a.    rozpočet po změnách
b.    konečný rozpočet
c.    skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
d.    plnění v %
 
2.    Specifické ukazatele – výdaje,
a.    rozpočet po změnách
b.    konečný rozpočet
c.    skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
d.    plnění v %
 
3.    Jednotlivé položky
a.    rozpočet po změnách
b.    konečný rozpočet
c.    skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
d.    plnění v %“.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru financí a ekonomiky poskytuje požadované informace v příloze s tím, že výdaje jsou dle zadání sestaveny k 30. 9. 2019, nicméně je vhodné podotknout, že vzhledem k datu zpracování  (7.10.2019) může ještě v budoucnu dojít k drobným změnám v jednotlivých číslech.
Informace byla poskytnuta 9. 10. 2019

Položek celkem: 0