Plužitelné dopravní knoflíky ENNIS 101LPCR.C40

Plužitelné dopravní knoflíky ENNIS 101LPCR.C40
27.10.2021 11:22:10Poskytnuté informace
Plužitelné dopravní knoflíky ENNIS 101LPCR.C40
Žádost:
1. Na základě jakých schvalovacích dokumentů osazuje/uvádí na trh EU v letošním roce firma NVB Line plužitelné dopravní knoflíky ENNIS 101LPCR.C40 vyrobené v USA?
2. Knoflíky byly schváleny přiloženým Rozhodnutím MD ČR č.j. 91/2016-120-TN/9 vydaným dne 2.5.2016 s platností do 10.5.2021, existuje nějaké nové rozhodnutí, které prodloužilo platnost toho původního?
3. Uvedené Rozhodnutí bylo vydáno na základě původních schvalovacích dokumentů z Anglie v příloze, jejich platnost však v EU měla skončit dnem 1.1.2021. Došlo ze strany MD ČR ke zrušení tohoto Rozhodnutí okamžikem Brexitu, nebo MD ČR ponechalo anglické certifikáty v platnosti i po tomto datu 1.1.2021?“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy prověřilo žádost prostřednictvím věcně příslušného Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu a  sděluje Vám k jednotlivým bodům žádosti následující.
Ad 1) Podklady pro schválení výrobku byly: Žádost o schválení výrobku, Prohlášení o vlastnostech č. 015-CPR2014-02-21, Označení CE, Osvědčení o stálosti vlastností výrobků č. 2797-CPR-643429, Protokol o zkoušce č. 42/125040/2015.
Ad 2) Ano, existuje nové rozhodnutí čj. MD-19272/2021-930/3 s platností do roku 2026, informace o schválení tohoto výrobku je veřejně dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz.
Ad 3) Osvědčení o stálosti vlastností výrobku bylo doloženo v nové žádosti notifikovaným subjektem se sídlem v Nizozemsku s platností ještě před 1. 1. 2021.
 
Informace byla poskytnuta 11.10.2021
 


Zpět na výpis článků