Počet aktuálních železničních přejezdů a nádraží ve výstavbě

Počet aktuálních železničních přejezdů a nádraží ve výstavbě
11.01.2021 16:48:27Poskytnuté informace
Žadetel požádal o informaci, cit.: „Kolik nádraží a železničních přejezdů je momentálně ve výstavbě či opravě.“

Odpověď:

Provozováním, budováním a modernizací železničních tratí je pověřena Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), která je v rámci InfZ samostatným povinným subjektem a ve smyslu ustanovení § 2 InfZ také orgánem příslušným k vyřízení žádostí o informace.

Ministerstvo dopravy však doporučilo žadateli využít interaktivní mapu stavebních aktivit SŽ, která je dostupná na stránkách https://www.stavby.szdc.cz/. Na této mapě je možné stavby filtrovat podle mnoha kritérií, a to včetně možnosti zobrazit si právě probíhající stavby.


Zpět na výpis článků