Počet míst v Odboru legislativy MD

Počet míst v Odboru legislativy MD
06.11.2019 10:19:48Poskytnuté informace

Věcně příslušný Odbor legislativy Vám poskytuje následující informace. V Odboru legislativy Ministerstva dopravy je 18 systematizovaných míst a připomínkováním návrhů zákonů jiných ministerstev se zabývá 9 osob. Základní informace o Odboru legislativy jsou veřejně dostupné na webových stránkách Ministerstva dopravy na adrese https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva .

 Zpět na výpis článků