Počet míst v osobních automobilech

Počet míst v osobních automobilech

Počet míst v osobních automobilech

K dotazu ve věci problematiky počtu míst v osobních automobilech Ministerstvo dopravy na základě vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel žadateli sděluje, že současná aplikace zápisu počtu míst k sezení uvádí počet dostupných míst ve vozidle a současně platná legislativa nevyžaduje, aby vozidlo bylo vybaveno a uváděno na trh se stejným počtem sedadel, který je uveden v technickém průkazu. V praxi to znamená, že nesmí být překročen počet sedadel uvedený jako počet míst k sezení. Dřívější způsob variabilního uspořádání počtu míst sedadel, který popisoval uspořádání jednotlivých sedadel např. 2/5/8 nebo 5-8 se dnes nepoužívá.

 

Informace byla poskytnuta 10. 4. 2019

Položek celkem: 0