Počet vozidel registrovaných v Třeboni - vývoj v rámci let

Počet vozidel registrovaných v Třeboni - vývoj v rámci let
25.08.2021 13:36:35Poskytnuté informace

Žádost:

dne 2. 8. 2021 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„Kolik je v samotné Třeboni, která zahrnuje i její místní části, registrováno osobních automobilů; Žádám o zaslání spolu s vývojem v jednotlivých letech (rocích), a to od roku – do roku, který je pro poskytnutí informací systémem evidován, spravován, resp. k dispozici.“

Odpověď:

Jedná o informaci zveřejněnou ve smyslu § 6 InfZ, a to na oficiálních webových stránkách Ministerstva dopravy ČR: http://www.mdcr.cz/Statistiky. Statistiky jsou vytvářeny v půlročním intervalu. Poslední aktuální je zpracována k 31. 06. 2021.

Pro účely žádosti je vhodný soubor v části „Statistiky podle původních okresů a krajů“ - „Druh pro jednotlivé obce“. Třeboň je v poslední statistice uvedeno na řádku č. 2874 souboru.

Struktura a obsah statistik je popsán v dokumentech uvedených v adresáři. Popis jednotlivých položek ve statistikách z registru silničních vozidel je uveden pod následujícím odkazem: https://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-I-pol-2021-(k-30-06-2021).

Tyto statistiky jsou dostupné, včetně těch založených v „archivu statistik“, zpětně až k roku 2012.

Registr silničních vozidel je „dynamickým“ registrem, který vždy odráží aktuální stav. Nelze z něj tedy generovat jiná data (např. k nějakému časovému okamžiku), než ta, která jsou v něm aktuálně zanesena. Uvedené statistiky tak představují jediný zdroj informací o historickém stavu.

Informace byla poskytnuta 10. 8. 2021.


Zpět na výpis článků