Počet vydaných RZ "EL" celkem, podle modelů/značek aut + náklady (leden až duben 2021)

Počet vydaných RZ "EL" celkem, podle modelů/značek aut + náklady (leden až duben 2021)
21.06.2021 11:21:26Poskytnuté informace

Žádost: 

Žadatel dne 8. 6. 2021 požádal o následující informace:

1. „Celkový počet registračních značek vydaných dle § 7b odst. 6 (s označením EL) od 1. 1.2021 do 31. 4. 2020 na území České republiky.“
2. „Počet registračních značek vydaných dle § 7b odst. 6 (s označením EL) od 1. 4. 2021 do 31. 4. 2021 podle jednotlivých modelů a značek automobilů vždy s uvedením konkrétního modelu vozidla (např. Tesla Model X - počet kusů).“
3. „Jaké jsou náklady na výrobu a distribuci jedné registrační značky.“

Odpověď:

Ad1: V období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 byly vydány na území České republiky registrační značky elektrického vozidla pro 2423 silničních vozidel.

Ad2: Přehled značek a konkrétních modelů silničních vozidel, kterým byly vydány registrační značky elektrického vozidla (RZEL), s uvedením počtu kusů je uveden v příloze. Pokud se v příloze některý údaj nevyskytuje, nebyl při zápisu do registru silničních vozidel uveden.

Ad3: U RZEL je cena v rozmezí od 82,28 do 131,89 Kč včetně DPH (podle druhu a rozměrů). Distribuce do skladu Centra služeb pro silniční dopravu je zahrnuta do ceny jedné registrační značky. Následnou cenu distribuce na registrační místa nemá Ministerstvo dopravy k dispozici a je nezbytné obrátit se na Centrum služeb pro silniční dopravu - odloženo

Informace byla poskytnuta 21. 6. 2021.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků