Počet zaměstnanců oddělení správního řízení v silničním provozu, náplň.

Počet zaměstnanců oddělení správního řízení v silničním provozu, náplň.
02.06.2021 11:10:14Poskytnuté informace

Žádost:

dne 5. 5. 2021 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„Kolik úředníků je zařazeno do oddělení správního řízení v silničním provozu na odboru agend řidičů? O jaké úředníky se jedná? Co je náplní jejich práce?“

Odpověď:

Úředních osob je v současné době na oddělení správního řízení v silničním provozu 11 (systematizovaných míst 12).

Jedná se o úřední osoby zařazené na služební (systematizované) místo, dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Jejich náplní je zejména vedení správního řízení na úseku zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., koncepční a metodická činnost, příprava legislativních podkladů, kontrolní činnost, zastupování MD v soudních řízeních, a další.

Informace byla poskytnuta 18. 5. 2021

 


Zpět na výpis článků